Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη-Κατασκευή
ECOSOL
Ημερομηνία σύνδεσης & λειτουργίας
22/04/2024
Ιδιοκτησία MAKAROV ALEKSANDR
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες TRINA SOLAR Vertex 570Wp Mono
Inverters FRONIUS  SYMO 6.0
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών ALUMIL

Φωτογραφίες :

Βίντεο :