Τομείς Δραστηριότητας

Μελέτη – Κατασκευή Φωτοβολταικών σταθμών

Μελέτη-Κατασκευή Φωτοβολταϊκών & Ανεμογεννητριών σε οικίες

Συντήρηση Φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών

Μελέτη – Επίβλεψη-Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών ενεργειακών & αιολικών έργων

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα – Αποθήκευση Ενέργειας