Τεχνικά Στοιχεία Έργου :

Μελέτη & σχεδιασμός έργου:
ECOSOL 2011
Ημερομηνία λειτουργίας: 10/06/2011
Θέση έργου: ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΝΑΒΡΑ
Ιδιοκτησία: ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Φωτοβολταϊκές γεννήτριες: SOLAR-FABRIK Premium mono 245Wp
Inverters: SMA STP 10000TL
Βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών: ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Energia
Κατασκευή Φωτοβολταϊκής Στέγης στην Ανάβρα Καρδίτσας

Φωτογραφίες :